Waarom heb ik een notaris nodig?

Share.

Heb je plannen om een bouwgrond, een gezellig appartement, een groot herenhuis te kopen? Dan zal de notaris alles op jouw naam zetten. De notaris is de rechterhand van de overheid en heeft de bevoegdheid om authentieke aktes en officiële documenten op te stellen. Het gaat dan om de overdracht van eigendommen of om de herverdeling van bepaalde rechten. Een notaris maakt de dingen dus officieel. Maar waarom moet dat allemaal via een notaris gebeuren? 

De notaris voert controles uit

Een huis kopen is geen klein bier. Je moet als verkoper heel wat documenten en attesten aanleveren en de koper moet in de meeste gevallen een hypotheek afsluiten. Er kan dus ook veel mislopen. Daar komt de notaris tussenin. 

Een notaris zal in naam van de overheid controleren of alle wettelijk vereiste documenten aanwezig zijn. We hebben het dan onder andere over de keuring van de elektrische installatie, het bodemattest en het EPC. Het eventuele recht van opstal en erfpacht wordt eveneens door een notaris vastgelegd bij de verkoop van een woning. Daarnaast zal de notaris de identiteit van de koper en de verkoper controleren en nagaan of een van beide partijen nog fiscale of sociale schulden hoeft te betalen. Dankzij de notaris ben je er dus zeker van dat de verkoop volgens de regels van de kunst verloopt. 

De notaris zet alles op papier

Al die info zal de notaris zwart op wit op papier zetten. Daarvoor baseert de notaris zich op het compromis, dat hij in de meeste gevallen ook zelf al opgesteld zal hebben. Tussen het compromis, opgesteld nadat het bod van de koper aanvaard werd, en het verlijden van de notariële akte zit maximaal vier maanden. Dat is de tijd die de notaris krijgt om alle controles uit te voeren. 

Op het afgesproken moment wordt de notariële akte luidop voorgelezen aan de koper en de verkoper. Dan is de verkoop ook echt helemaal afgerond en worden de sleutels overhandigd. De akte is een bindend document en heeft dezelfde kracht als het vonnis van een rechter. De afspraken die in de akte worden vermeld moeten nagekomen worden. 

Belastingen innen via de notaris

Bij de aankoop van een woning betaal je meer dan alleen de aankoopprijs. Je moet ook belastingen neertellen. De notaris krijgt de belangrijke taak om die te innen. 

Het gaat om verschillende types belastingen. Je betaalt bij de aankoop van een woning altijd registratierechten, waaronder ook successierechten, verkooprechten en schenkingsrechten vallen. Bij nieuwbouwwoningen gaat het om btw. Er zijn ook kosten voor het afsluiten van de hypotheek en het recht op geschriften. De koper betaalt die belastingen aan de notaris, die de bedragen op zijn beurt overmaakt aan de overheid.

De notaris kies je zelf

De notaris is van onschatbare waarde bij de verkoop van je woning. Je kiest zelf wie jouw notaris wordt, maar de notaris moet wel bevoegd zijn voor de gemeente waar de woning ligt. De verkoper en de koper kunnen dus perfect elk samenwerken met de notaris met wie ze het meest vertrouwd zijn. Dat moet niet dezelfde persoon zijn. 

Hoeveel kost een notaris? 

De prijs zal in geen geval een doorslag kunnen geven bij de keuze van je notaris. Hoeveel het ereloon van de notaris bedraagt, wordt namelijk bij wet vastgelegd. Voor elke handeling die de notaris uitvoert, bestaat een wettelijk vastgelegd tarief. De ene notaris kan dus niet goedkoper zijn dan de andere.

De notaris doet meer dan aktes verlijden

De notaris vormt een verplichte halte bij de aankoop van een woning. Maar je moet ook aankloppen bij een notaris voor heel wat andere zaken die officieel vastgelegd moeten worden. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

  • Verkopen en verhuren

We hebben het al uitgebreid gehad over de rol die de notaris speelt bij de verkoop van een woning, maar ook bij het verhuren van een pand kan de notaris tussenkomen. Verhuur je een handelspand, dan moet je verplicht een notaris inschakelen. Ook voor huurcontracten die meer dan negen jaar beslaan, zal je een notaris nodig hebben. 

  • Wijzigingen in de familiesamenstelling

Ga je wettelijk samenwonen, dan moet je langsgaan bij de notaris. Je kan zelf met je partner afspraken maken omtrent wat er gebeurt met ieders vermogen en wanneer jullie uit elkaar zouden gaan, maar de notaris kijkt na of alles strookt met de wetgeving. Wil je trouwen, dan val je automatisch onder de bestaande wetgeving. Niet iedereen wil echter de standaardregels volgen. Wil je een ander huwelijksstelsel aangaan, dan moet je daarvoor langsgaan bij de notaris. Samen leg je dan vast wat er gebeurt met jullie vermogens.

  • Erfenissen

Ben je gezegend met een oudere leeftijd en wil je je erfenis voorbereiden? Dan kan je bij een notaris aan successieplanning doen om te besparen op de hoge successierechten. Ook een testament kan je door de notaris laten vastleggen. Een dergelijk notarieel testament biedt volledige zekerheid. Je bent dan zeker dat alles duidelijk geformuleerd wordt en er geen misverstanden ontstaan. 

  • Ondernemen

Wil je een vennootschap oprichten? Dan moet er een oprichtingsakte opgesteld worden. Hoe dat gebeurt, hangt af van het type vennootschap, maar in de praktijk zal vaak een notariële akte vereist zijn. 

  • Bemiddelingen en advies

Bovendien kan een notaris ook als bemiddelaar optreden. Je kan naar de rechtbank stappen, maar beide partijen kunnen ook bij een notaris terecht in een poging om de gemoederen te bedaren en samen een oplossing te vinden. Sommige notarissen zijn officieel erkende bemiddelaars.

En tot slot kan je bij een notaris ook gewoon voor al je vragen terecht. Heb je vragen over de regels bij de aankoop of verkoop van een woning? Dan kan de notaris je daarover advies geven. 

Bron: notaris.be

Share.