Welke attesten heb je nodig bij het verkopen van een woning?

Share.

Het is zover! Je voelt je klaar om je woning te verkopen. Maar ben je dat ook? Er zijn immers een aantal documenten die je nodig hebt om de verkoop tot een goed einde te brengen. Om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, lijsten we hier de nodige attesten even op.

1. Eigendomstitel of notariële aankoopakte

Om te bewijzen dat jij de effectieve eigenaar van de woning bent, heb je uiteraard de eigendomsakte nodig. Het origineel van dit document wordt bewaard bij de notaris die het document heeft opgemaakt. In geval je de naam van de notaris niet meer kent, kan je terecht bij het registratiekantoor van je provincie.

2. Het keuringsattest van de volledige elektrische installatie in je huis

Met dit attest laat je aan de koper weten of alle elektrische installaties gekeurd werden en of ze al dan niet in orde zijn. Dat attest mag dus zowel negatief als positief zijn. Het blijft bovendien 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden. Als je een negatief attest voorlegt, weet de potentiële koper dat hij of zij 18 maanden de tijd heeft om de elektriciteit in orde te brengen. De keuring moet gebeuren door een erkend organisme.

3. Bodemattest

Om aan te tonen dat de bodem waarop de woning gebouwd is niet verontreinigd is, heb je een bodemattest nodig. Je kan dit attest aanvragen via je notaris of via OVAM.

4. Uittreksel van het kadaster & kadastraal plan

In het uittreksel van het kadaster staan alle gegevens over de eigenaar en de aard van het pand (huis, appartement, kantoor, …). Ook het perceelnummer en -oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen vind je hier terug. In het kadastraal plan krijg je een zicht over de grenzen van het perceel en de verschillende constructies. Deze beide documenten kan je aanvragen bij het kadaster.

5. Energieprestatiecertificaat (EPC-attest)

Dit certificaat bevat een score die een indicatie geeft over de energiezuinigheid van het pand, de EPC-score. Een ideale EPC-score is zo laag mogelijk. Het certificaat moet worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is in principe geldig voor 10 jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vernieuwd energieprestatiecertificaat verplicht wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

6. Overstromingsgevoeligheid

Als je een woning of bouwgrond verkoopt, ben je verplicht om de koper in te lichten over het risico op overstroming. Deze documenten kan je makkelijk zelf voorzien via het geoloket.

7. Postinterventiedossier

Voor woningen die na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd werden door een aannemer, dien je bij verkoop een postinterventiedossier voor te leggen. Dit document bevat alle technische gegevens in verband met de structuur en materialen van de woning. Dit wil zoveel zeggen als alle offertes, facturen, lastenboek, foto’s, enz… Het PID vraag je op bij de aannemer die de renovaties heeft uitgevoerd of aan je bouwheer.

8. Stedenbouwkundig uittreksel

Dit is een garantie voor de koper dat alle vergunningen voor je woning zijn aangevraagd, dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt en of er een dagvaarding werd uitgebracht. Je vraagt dit document best vlak voor de verkoop aan bij je gemeente of notaris aangezien het niet ouder dan 1 jaar mag zijn bij de verkoop.

9. Certificaat van de eventuele stookolietank

Wordt je woning verwarmd met mazout? Dan moet je stookolietank voldoen aan de wettelijke bepalingen, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Zowel je bovengrondse als je ondergrondse stookolietank moet gecontroleerd worden vooraleer die gemarkeerd wordt en je een certificaat ontvangt. Dat certificaat moet je dus kunnen voorleggen bij de verkoop van je woning.

10. Asbestattest

Het is pas sinds 1998 verboden om asbesthoudende materialen te produceren. Sinds 2001 wordt het ook niet meer gebruikt bij het bouwen van woningen. Is je woning daarvoor gebouwd? Dan is de kans groot dat er asbest gebruikt werd bij de constructie van je woning.  Een asbestattest is daarom verplicht bij woningen die voor 2001 gebouwd zijn.

11. Informatie over de erfgoedwaarde

Heeft je woning wel wat historische waarde? Dan kan het zijn dat je pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed. Sinds 1 januari 2015 ben je dan ook verplicht om dat aan mogelijke kopers mee te delen.

Zo nu ben je klaar om je woning te verkopen!

Lees meer:

Share.