Hoeveel kost een architect?

Share.

Een architect kiezen is een van de belangrijkste beslissingen in een bouw-of renovatietraject, daar is iedereen het over eens. Maar over de prijzen lopen de meningen uiteen. Er zijn geen vaste tarieven, het aanbod op de markt is groot en er heerst soms verwarring over taken en verantwoordelijkheden. Hoeveel kost een goede architect nu eigenlijk? Enkele feiten en cijfers op een rij.

Takenpakket 

Tarieven van architecten kunnen sterk verschillen. Bekendheid en ervaring spelen daarin een rol, maar toch is het vooral de dienstverlening die het ereloon bepaalt. De wettelijke opdracht van elke architect? De bouwplannen tekenen en de uitgevoerde werken controleren. Dat is het minimumpakket. Dat pakket bestaat uit: het maken van een voorontwerp, het bouwaanvraagdossier opmaken en de werfcontrole en -oplevering uitvoeren.

De meeste architecten beperken zich niet tot hun wettelijke opdracht. Ze nemen heel wat extra taken op zich. Zo kan je een architect gedurende de ontwerpfase vragen om extra besprekingen en ontwerpen, 3D-modellen, EPB-studies en het opvragen en vergelijken van offertes van aannemers. Zo kunnen ze onder meer meetstaten (overzicht nodige materialen) opmaken, de werken coördineren en een EPB-verslaggever aanstellen. Maar tegenover dat extra werk staat natuurlijk wel een meerprijs.

Per uur of vierkante meter?

Niet alleen de dienstverlening kan sterk verschillen, ook de prijsberekening varieert.

Sommige architecten kiezen ervoor om je een procentueel aandeel van de geraamde werken aan hen te betalen. Bovenop de kosten voor de geraamde werken – die jij sowieso betaalt – betaal je dus ook nog een percentje aan je architect. Het percentage van dat ereloon varieert dan weer van architect tot architect. Waar sommigen voor een percentage van 5% terwijl anderen voor een percentage van 10% kiezen. Dat betekent ook dat als jij voor duurdere bouwmaterialen kiest, je dus meer aan je architect zal moeten betalen. Zorg er zeker voor dat je dat navraagt!

Andere architecten vragen een vast uurloon. Op de offerte maken ze een – al dan niet forfaitaire- inschatting van de tijd die ze nodig hebben voor jouw project. Alles hangt natuurlijk af van het afgesproken takenpakket, dus bespreek dit zeker grondig met je architect.

Minder gangbare, maar even goed correcte, manieren van facturatie zijn een vergoeding per vierkante meter of een combinatie van alle voorgaande opties.

Conclusie

Reken op een kost van 5 à 15 procent van je totale bouwbudget. Het ereloon varieert al naargelang de taken, ervaring en tijdsbesteding van de architect in kwestie. Let op met besparen op dienstverlening: enkel een handtekening onder de plannen zetten is misschien goedkoop, maar onwettelijk en niet zonder risico voor de bouwheer.

Er zijn geen vaste tarieven of takenpakketten. Maak daarom steeds duidelijke afspraken. Helderheid start al bij het eerste gesprek: is het gratis? Of wordt er meteen een (betalend) voorontwerp opgemaakt? Zet zoveel mogelijk op papier, zo is er na afloop geen discussie. Vraag om een gedetailleerde offerte, die preciseert wat de architect op zich zal nemen en wat niét. Met deze offerte kan je vervolgens verschillende architecten vergelijken.

Heb je een keuze gemaakt? Maak samen met de architect een overeenkomst, waarin zowel de taken als het kostenplaatje duidelijk omschreven staan. Maak heldere afspraken en vergeet ook details niet: wat valt er precies onder het ‘bouwbudget’, wordt het ereloon verrekend op basis van de werkelijke kostprijs, hoe verloopt de timing van de betalingen?

In samenwerking met Blanco Architecten en Bakermat, atelier voor architectuur, AteLier.

Share.