Moet je een boete betalen als je woning leegstaat?

Share.

We hebben ze allemaal al een keertje gezien: verlaten, verkommerd, met lekkende dakgoot, bakstenen die bijna op je hoofd vallen … Een leegstaand of verkrot huis, daar word je niet vrolijk van. Om verloedering tegen te gaan en eigenaren te motiveren er iets aan te doen, heeft de overheid boetes ingevoerd. Wanneer krijg je juist een boete? En hoeveel moet je betalen?

Leegstand

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn de gemeenten bevoegd om leegstaande panden op te sporen, te registreren en aan te pakken. Een woning die minimum 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt, krijgt de stempel ‘leegstaand’ en komt in het leegstandsregister van de stad terecht. Als eigenaar loop je dan het risico leegstandsbelasting te moeten betalen. Die wordt berekend op basis van de grootte van de woning en het aantal jaar dat ze leegstaat. Dat bedrag kan behoorlijk oplopen. In Antwerpen betaal je na één jaar leegstand al minstens 2.800 euro. In Gent kost een grote woning ja na vier jaar zo’n 23.500 euro aan belastingen. Pittig!

Brussel

In Brussel zoekt Brussel Huisvesting naar leegstaande woningen. Na identificatie van een vermoedelijk onbewoonbare woning, heeft de eigenaar 3 maanden de tijd om te bewijzen dat de woning bewoond is of om de leegstand van de woning te rechtvaardigen. Indien je als eigenaar niet antwoordt of niet kan aantonen dat je woning bewoond is, moet je een boete betalen. Die wordt berekend op basis van de grootte van de woning en het aantal verdiepingen. Zo betaal je al 500 euro per meter gevel. Dit bedrag moet je dan nog eens vermenigvuldigen met het aantal verdiepingen van je woning. Voor een woning met een gevel van 5 m breed en twee verdiepingen betaal je dus 5.000 euro. Deze boete wordt elk jaar verhoogd tot de woning opnieuw bewoond wordt.

Bovendien loop je in Brussel ook het risico dat het openbaar vastgoedbeheer jouw woning opeist. Zij zullen je woning opknappen en voor minstens 9 jaar verhuren. Die periode kan verlegd worden tot de duur die nodig is voor de terugbetaling van de uitgevoerde werken.

Wallonië

In Wallonië wordt aan de gemeentes gevraagd om één keer per jaar de leegstaande woningen door te geven. Dit kunnen ze nagaan op basis van het energieverbruik via distributienetbeheerders.Een woning wordt als leegstaand beschouwd als het energieverbruik lager is dan 15 m 3 water per jaar of 100 kW elektriciteit per jaar. De boete die je in Wallonië betaalt voor deze leegstand varieert tussen 500 en 12.500 euro per woonruimte (afhankelijk van de gevel en het aantal verdiepingen). Ook hier betaal je meer per jaar dat de woning onbewoond blijft.

Verkrotting

En ook voor krotten kan je je aan een gepeperde rekening verwachten. In Vlaanderen is er een inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Heb je gedurende twaalf opeenvolgende maanden een plaatsje op die lijst, dan moet je tax betalen, de krotbelasting (officieel: heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen). Die kan al starten aan 1.250 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd én vermenigvuldigd met het aantal jaren dat je ononderbroken op de lijst staat. Je blijft betalen tenzij je ervoor zorgt dat je pand geschrapt wordt uit de inventaris of tenzij je een vrijstelling krijgt.

Vrijstellingen

Wanneer je in Vlaanderen zo’n vrijstelling kan krijgen? Dat kan onder andere in onderstaande, misschien niet allemaal zo leuke, gevallen. Die zijn soms beperkt in tijd.

  • Je betaalt al een van de twee belastingen. Betaal je leegstandsheffing dan hoef je niet ook nog eens krotbelasting te betalen.
  • Het gaat om je enige eigen woning die je hoofdverblijfplaats is.
  • Je woning werd beschadigd of vernield door een ramp.
  • Je woning wordt onteigend.
  • Je verblijft in een seniorenvoorziening of bent langdurig opgenomen in de psychiatrische instelling.

Vraag je vrijstelling aan zodat je niet onnodig moet betalen.

Ontsnappen of schrappen

Zowel tegen de opname in het leegstandsregister als in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan je in beroep gaan. In Vlaanderen kan je je woning van de lijst laten schrappen als je kan aantonen dat ze al minstens zes maanden effectief opnieuw gebruikt wordt of ze wordt gesloopt.

Bronnen: Vlaanderen, stad Gent, stad Antwerpen, Brussels Huisvesting, Wallonië

Share.
Facebook
Twitter
Whatsapp