Welk woonkrediet is het interessantst voor jou?

Share.

Wie de droom van een eigen huis wil omzetten in de praktijk zal allicht bij een bank of hypotheekkantoor aankloppen voor een woonkrediet of hypothecaire lening. Geld lenen om een woning te kopen, is een lang en groot engagement waar je beter niet te snel overgaat. Het juiste woonkrediet kan je veel kosten besparen, maar het zorgt ook en vooral voor veel gemoedsrust.

Het juiste woonkrediet is datgene wat op jouw maat geschreven is. Je hoort ons al aankomen… Als je een hypothecaire lening afsluit, dan kan je kiezen uit drie verschillende woonkredieten. Het verschil zit hem in de manier van afbetalen. Je krijgt de keuze tussen een woonkrediet met vaste maandelijkse bedragen, met vaste kapitaalaflossingen of met vaste termijn.

Gaat het donderen in Keulen? Wij zetten ze even op en rij!

Woonkrediet met vaste maandelijkse bedragen

Bij deze hypotheeklening betaal je elke maand een vast bedrag, de zogenaamde mensualiteit, terug aan de kredietgever (lees: de bank, een immotheker of hypotheek.winkel).

De mensualiteit of het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen bestaat uit een deel intrest en een deel kapitaal. Bij de aanvang van de lening zal het deeltje ‘intrest’ groter dan het deeltje ‘kapitaal’. Tegen het einde van je lening betaal je in het maandelijkse bedrag meer kapitaal dan intrest, zodat aan het einde van de rit alles netjes terugbetaald is. Klein aandachtspuntje: als je kiest voor een variabele rente of interest kan de maandelijkse betaling uiteraard groter of kleiner worden.

Waarom is de lening met mensualiteiten voor jou interessant?

Als je maandelijkse lasten wilt die gelijk blijven of in net aan het werk bent en van een stabiele werksituatie geniet, kan het ideaal zijn. Naar de toekomst toe voorzie je stabiele of hogere inkomsten, maar ook hogere kosten. Daarom kan je zo op veilig spelen.

Woonkrediet met vaste kapitaalaflossingen

Bij dit woonkrediet betaal je bij iedere maandelijkse aflossing een gelijk deel van het kapitaal terug, plus de interesten op het kapitaalsaldo. Je betaalt in het begin meer dan op het einde. Dit komt omdat je terug te betalen bedrag steeds vermindert en je intresten dus ook. Kortom, het maandelijkse af te betalen bedrag is verschillend. Ook hier, kan de maandelijkse betaling groter of kleiner worden als je kiest voor een variabele rentevoet.

Waarom is de lening met vaste kapitaalaflossing voor jou interessant?

Deze lening kan voor jou ideaal zijn als je nu hogere lasten en straks lagere lasten wilt. Dit kan wanneer je in het midden van je professionele loopbaan staat en naar de toekomst toe lagere inkomsten voorziet (bijvoorbeeld deeltijds werken of vervroegd pensioen) of rekening houdt met een periode met hogere of extra kosten. (Eventueel studerende kinderen op kot).

Andersom kan uiteraard ook. Stel dat je rekent op promotie of loonsverhoging, kan je rekening houden met hogere inkomsten in de toekomst. Daarom kan je er ook voor kiezen om nu lagere lasten te hebben en straks hogere. Zo gaat deze mee in de evolutie van je loon.

Woonkrediet met vaste termijn

Een hypothecair krediet dat terug betaalbaar is via vaste termijnen, betaal je bij iedere aflossing enkel en alleen intresten op het kapitaal. Pas aan het einde van je looptijd, betaal je het gehele kapitaal terug samen met de laatste intrestbetaling.

Waarom is de lening met vaste termijn voor jou interessant?

Je kunt voor deze formule kiezen als je in de nabije toekomst extra kapitaal verwacht. Dat kan bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis, kasbons of uitbetaling van een levensverzekering.

Er bestaat dus een terugbetaling van de woonlening op ieders maat, maar trek bij voorkeur toch het schoentje aan dat je het beste past. Probeer de persoonlijke situatie zo correct mogelijk in te schatten, zodat je zeker bent van je verhaal. Alleen op die manier zal je de juiste keuze maken.

Share.