Hoeveel bonus krijg je met de woonbonus?

Share.

Wie in Vlaanderen een woning wil kopen en daarvoor een hypothecaire lening moet aangaan, krijgt daarvoor van de overheid een financieel steuntje in de rug. Doorheen de jaren is de welbekende woonbonus meermaals van vorm veranderd, waardoor het anno 2017 en binnenkort 2018 niet altijd even duidelijk hoeveel bonus je nu precies krijgt. Wij zochten het uit.

Situatie: Ken en Charlotte zijn al 10 jaar getrouwd en wonen voorlopig met hun drie kinderen (9, 7 en 5 jaar oud) in een huurwoning. In 2018 gaan ze voor het eerst op zoek naar een woning om te kopen. Uiteraard moeten ze dan langs de bank voor een hypothecaire lening, maar dat komt wel in orde. Maar nu vragen ze zich af hoeveel belastingsvermindering ze precies krijgen vandaag de dag én hoe dat zit als ze later ook een tweede verblijf willen aankopen.

Wat voorafging aan de huidige woonbonus

De woonbonus zag het levenslicht in 2005, waar mensen die een lening tussen januari 2005 en eind 2014 afsloten een basisbedrag van 2.280 euro konden inbrengen. De eerste tien jaar van hun hypotheek kwam er 760 euro bij. Voor een gezin van minstens drie kinderen ten laste kwam er 80 euro bij op voorwaarde dat er 3 kinderen ten laste zijn op 1 januari na het jaar waarin de lening werd aangegaan. De verhoging verviel wel indien men een tweede woning kocht. Van dat totaalbedrag betrof de belastingsvermindering minstens 30% en maximaal 50%.

In 2015 veranderde de woonbonus, waar het basisbedrag daalde naar 1.520 euro. Ook het fiscale voordeel veranderde en werd vastgesteld op 40%. De voorwaarde tot 2015 was dat het ging om hun enige en eigen woning. Let wel, de gehele berekening is per persoon, indien je als wettelijk samenwonend of getrouwd koppel je hypothecaire lening aangaat.

Voor Charlotte en Ken uit het voorbeeld zouden volgende situaties gelden:

1. Lening aangegaan in 2014

  • Basisbedrag van 2.280 euro + 760 euro + 80 euro (3 kinderen ten laste) = 3.120 per persoon.
  • Laten we stellen dat zij 50% belastingsvermindering krijgen, dan is dat 1.560 euro.
  • Omdat ze getrouwd zijn, is dat bedrag per persoon en bedraagt hun totale belastingsvoordeel 3.120 euro.

2. Lening aangegaan in 2015

  • Basisbedrag van 1.520 euro + 760 euro + 80 euro (3 kinderen ten laste) = 2.360 per persoon.
  • In 2015 wijzigde het percentage naar 40%, dus komt dat neer op 944 euro.
  • Omdat ze getrouwd zijn, is dat bedrag per persoon en bedraagt hun totale belastingsvoordeel 1.888 euro.

 

Woonbonus sinds 2016

Begin 2016 veranderde de woonbonus opnieuw en geldt er in het Vlaams Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’, een samensmelting van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor de eigen woning. De korf voor die elke belastingsplichtige vandaag kan inbrengen is exact dezelfde als de verlaging uit 2015, alleen is er nu een verschil dat het niet enkel de enige én eigen woning hoedt te zijn. De woonbonus geldt dus ook voortaal voor de tweede, derde en verdere woning.

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest waren de voorbije jaren dezelfde regelingen van toepassing, tot de woonbonus op 1 januari 2017 geschrapt werd. In plaats daarvan krijgen kopers van een eigen woning in het Brusselse een hogere korting van 21.875 euro op de registratierechten. Tot en met een aankoop van 175.000 euro moeten er geen registratierechten betaald worden. Dit abattement is geplafonneerd voor aankopen tot 500.000 euro. Zo wordt er meteen een duwtje in de rug gegeven in plaats van verspreid over de jaren, klinkt het in de hoofdstad.

Voor Ken en Charlotte geldt het volgende wanneer zij een hypothecaire lening aangaan in 2016, 2017 of later in een Vlaamse gemeente:

  • Basisbedrag van 1.520 euro + 760 euro + 80 euro (3 kinderen ten laste) = 2.360 per persoon.
  • Ook hier is het percentage dat je kan inbrengen in de belastingen naar 40%, dus komt dat neer op 944 euro.
  • Omdat ze getrouwd zijn, is dat bedrag per persoon en bedraagt hun totale belastingsvoordeel 1.888 euro.
  • Als Ken en Charlotte ook voor een tweede verblijf een lening aangaan, genieten zij vanaf 2016 ook van de woonbonus op dat verblijf. Iets wat zij in 2015 en eerder niet hadden kunnen doen.

 

Bron: Vlaanderen.be

Share.