Hoe krijg je je huurwaarborg terug?

Share.

Bij een huurcontract hoort een huurwaarborg. Op die manier draait de eigenaar er niet voor op als de huurder bepaalde verplichtingen niet nakomt of als er schade is aan het pand. Maar als je het huurpand behandelt als een goede huisvader, wil je na afloop van je contract je waarborg graag terugzien.

We leggen even voor je uit hoe dat allemaal in elkaar zit, aan de hand van deze 5 meest gestelde vragen.

Hoeveel waarborg moet je betalen?

Momenteel lopen er twee verschillende regelingen: huurcontracten die gesloten zijn voor en vanaf 2019. Sinds januari 2019 kan de huurwaarborg maximaal 3 maanden huur bedragen. Daarvoor was dat maximum 2 maanden, of 3 maanden als de huurder de waarborg in schijven wilde betalen. Nog nieuw: iemand – bijvoorbeeld een ouder – kan zich sinds 2019 borg stellen voor je huurdersverplichtingen. Maar alleen als de verhuurder hiermee instemt.

Waar wordt je waarborg bewaard?

In de meeste gevallen stort de huurder de huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam.

Wanneer krijg je de waarborg terug?

Kom je alle verplichtingen van het huurcontract na, is er geen schade en geen huurachterstand? Dan krijgt je bij afloop van het contract het volledige bedrag terug, inclusief interesten. Met een schriftelijk akkoord van de eigenaar, kan je de bankrekening met de waarborg deblokkeren.

Wanneer krijg je de waarborg niet (volledig) terug?

Bij huurachterstand of schade kan de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg vorderen. In dat geval moet hij binnen het jaar na het einde van het contract naar de Vrederechter stappen.

Is er schade? Dan is het belangrijk dat je nagaat wie verantwoordelijk is. Gaat het om schade die jij of jouw naasten (kinderen, bezoekers, …) veroorzaakt hebben? Dan zal jij de herstelling moeten betalen. Is de schade echter een gevolg van normale slijtage of overmacht (zoals een natuurramp)? Dan betaalt de eigenaar zelf de herstellingen. Jij zal dus opdraaien voor een wijnvlek op de houten vloer, terwijl de verhuurder betaalt voor behangpapier dat aan vervanging toe is.

Hoe vermijd je conflicten?

Voor de aanvang van het contract maak je best een plaatsbeschrijving op in samenspraak met de verhuurder. Wil je echt zeker zijn? Dan laat je deze opstellen door een externe partij. Deze vakmensen stellen een gedetailleerd document samen met foto’s als bewijs. Zo is er in de toekomst minder ruimte voor discussie.

Auteur: SDC

Share.

Leave A Reply