Hoe krijg je je huurwaarborg terug?

Share.

Bij de meeste huurcontracten hoort een huurwaarborg. Op die manier draait de eigenaar er niet voor op als de huurder bepaalde verplichtingen niet nakomt of als er schade is aan het pand. Als je het huurpand behandelt als een goede huisvader, wil je na afloop van je contract je waarborg wel graag terugzien.

Welke soorten huurwaarborg zijn er?

In de meeste gevallen stort de huurder de huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening op zijn naam. Daarnaast kan de huurder ook hulp vragen aan de bank of het OCMW en sinds 2019 is het ook mogelijk via persoonlijke borgstelling, als de verhuurder hiermee akkoord staat. In dat geval staat een derde partij, vaak een familielid, in voor de huurwaarborg.

Hoeveel waarborg moet je betalen?

In Vlaanderen betaal je sinds januari 2019 maximum 3 maanden huurwaarborg. In Brussel en Wallonië is dat ook maximum 3 maanden voor huurwaarborgen die via de bank of het OCMW worden gevormd. Staat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder?  Dan betaal je slechts maximum 2 maanden huurwaarborg.

Wanneer krijg je de waarborg terug?

Kom je alle verplichtingen van het huurcontract na, is er geen schade en geen huurachterstand? Dan krijgt je bij afloop van het contract het volledige bedrag terug, inclusief interesten. Na inventaris van de inboedel wordt dan een contract opgesteld dat zegt dat jij je waarborg terugkrijgt. Met dit schriftelijk akkoord van de eigenaar, kan je de bankrekening met de waarborg deblokkeren.

Wanneer krijg je de waarborg niet (volledig) terug?

Bij huurachterstand, schade aan de woning of het vroegtijdig beëindigen van het contract, kan de verhuurder (één deel van) de waarborg bijhouden. Indien het bedrag van de schade zelfs groter is dan de huurwaarborg, kan de verhuurder extra geld eisen. Ook dit kan via een contract geregeld worden. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan de benadeelde partij naar de rechter stappen. Hij zal dan bepalen wie hoeveel krijgt.

Is er schade? Dan is het belangrijk dat je nagaat wie verantwoordelijk is. Gaat het om schade die jij of jouw naasten (kinderen, bezoekers, …) veroorzaakt hebben? Dan zal jij de herstelling moeten betalen. Is de schade echter een gevolg van normale slijtage of overmacht (zoals een natuurramp)? Dan betaalt de eigenaar zelf de herstellingen. Jij zal dus opdraaien voor een wijnvlek op de houten vloer, terwijl de verhuurder betaalt voor behangpapier dat aan vervanging toe is.

Hoe vermijd je conflicten?

Voor de aanvang van het contract maak je best een plaatsbeschrijving op in samenspraak met de verhuurder. Wil je echt zeker zijn? Dan laat je deze opstellen door een externe partij. Deze vakmensen stellen een gedetailleerd document samen met foto’s als bewijs. Zo is er in de toekomst minder ruimte voor discussie.

Bron: De Huurwaarborg, Vlaamse overheid, Bruxelles logement, Gouvernement de Wallonie

Share.