Woning geërfd van je ouders? Wat nu?

Share.

Heb je pas een woning geërfd? De wettelijke bepalingen bij een erfenis zijn nogal complex. We zetten de belangrijkste zaken over erfgenamen, wilsbeschikkingen en successierechten even op een rijtje.

Erfgenamen

Een notaris kan nagaan of er een laatste wilsbeschikking is nagelaten in een huwelijkscontract of een testament. Zo niet, kan hij of zij bepalen wie er recht heeft op welk deel van de erfenis. In ons land zijn er vier orden volgens bloedverwantschap. Binnen elke orde bepaalt de graad van verwantschap of je al dan niet wat erft. Een hogere orde sluit een lagere steeds uit. De rangschikking ziet er als volgt uit:

  1. In eerste orde: alle afstammelingen van de overledene (erflater): kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, …
  2. In tweede orde: de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zus(sen) en/of hun afstammeling(en)
  3. In derde orde: alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders…
  4. In vierde orde: ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten), grootooms, groottantes.

Successierechten

Elke erfgenaam is verplicht om erfbelasting of zogenoemde successierechten te betalen op de waarde van de verkregen roerende en onroerende goederen. Het tarief van de successierechten is afhankelijk van het verwantschap met de erflater en de omvang van de erfenis. Bovendien zijn er nog gewestelijke verschillen. Er gelden in het Vlaamse Gewest andere taxaties dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Een notaris kan op basis van een aangifte van nalatenschap berekenen hoeveel de verschuldigde successierechten precies bedragen.

Voorbeeld

Een erfenis in rechte lijn

Een erfenis in rechte lijn – dat wil zeggen tussen partners en kinderen – krijgt de laagste belastingtarieven. In het Vlaamse Gewest gelden volgende tarieven per erfgenaam:

Tarieven rechte lijn en partners
Vanaf (prijs in euro)Tarief in %
0,01 tot 50.0003
50.000,01 tot 250.0009
vanaf 250.000,0127

Erf je bijvoorbeeld 50.000 euro aan roerende goederen en 150.000 euro aan onroerend goed? Dan betaal je 50.000 x 0,03 = 1.500 euro successierechten op roerende goederen. Op onroerende goederen betaal je (50.000 x 0,03) + (100.000 x 0,09) =10.500 euro successierechten. In totaal betaal je dus 12.000 euro erfbelasting.

Let op! Roerende en onroerende goederen worden apart geteld bij afstammelingen in rechte lijn en tussen echtgenoten. Dat heet de Vlaamse splitting. Iedere erfgenaam kan dus € 50.000 onroerende goederen erven tegen 3% en nog eens € 50.000 roerende goederen tegen 3%. Dat is samen € 100.000, tegen 3%.

Een erfenis in zijlijn

Voor broers en zussen gelden er andere tarieven. Hier liggen de percentages stukken hoger. In het Vlaamse Gewest gelden volgende tarieven per erfgenaam:

Alle andere personen
Schijf in euroBroers en zussen, in %
0,01 tot 35.00025
35.000,01 tot 75.00030
vanaf 75.00055

Als twee broers bijvoorbeeld elk 150.000 euro erven van hun zus, dan wordt de erfbelasting als volgt berekend:
35.000 euro x 25% = 8.750 euro
40.000 euro x 30% = 12.000 euro
75.000 euro x 55% = 41.250 euro

Elke erfgenaam moet dus in totaal 62.000 euro aan erfbelasting betalen.

Aangifte

De erfgenamen zijn verplicht om een aangifte in te dienen bij de belastingdienst. Dit kun je volledig zelf doen. Bij eventuele vragen kan een notaris advies verstrekken of de aangifte in jouw plaats doen. Let wel, de aangifte moet binnen de 4 maanden na het overlijden ingediend zijn.

Misschien vind je deze artikels ook interessant:

Bronnen: Notaris.be , Vlaanderen.be

Share.