Woning geërfd van je ouders? Wat nu?

Share.

Heb je pas een woning geërfd? De wettelijke bepalingen bij een erfenis zijn nogal complex. We zetten de belangrijkste dingen over erfgenamen, wilsbeschikkingen en successierechten even op een rijtje.

Erfgenamen

Een notaris kan nagaan of de overledene laatste wilsbeschikkingen heeft nagelaten in een huwelijkscontract of een testament. Zo niet, kan hij of zij bepalen wie er recht heeft op welk deel van de erfenis. In ons land zijn er vier orden volgens bloedverwantschap. Binnen elke orde bepaalt de graad van verwantschap of je al dan niet wat erft. Afhankelijk van het huwelijksstelsel van je ouders zou je dus al kunnen erven als slechts één van de twee overleden is.

Successierechten

Elke erfgenaam is verplicht om erfbelasting of zogenoemde successierechten te betalen op de waarde van de verkregen roerende en onroerende goederen. Het tarief van de successierechten is afhankelijk van het verwantschap met de erflater, het aantal erfgenamen en de waarde van de roerende en onroerende goederen. Bovendien zijn er nog gewestelijke verschillen. Er gelden in het Vlaamse Gewest andere taxaties dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Een notaris kan op basis van een aangifte van nalatenschap berekenen hoeveel de verschuldigde successierechten precies bedragen.

Voorbeeld

Een erfenis in rechte lijn

Een erfenis in rechte lijn – dat wil zeggen tussen partners en kinderen – krijgt de laagste belastingtarieven. In het Vlaamse Gewest gelden volgende tarieven per erfgenaam:

Tarieven rechte lijn en partners
Vanaf (prijs in euro) Tot en met Tarief in % Totaal belastingbedrag in euro op voorgaande schijf
0,01 50.000 3
50.000,01 250.000 9 1.500
250.000,01 27 19.500

Erf je 20.000 euro aan roerende goederen en 100.000 euro aan onroerend goed?
Dan betaal je 20.000 x 0,03 = 600 euro successierechten op roerende goederen en (50.000 x 0,03) + (50.000 x 0,09) = 6.000 euro successierechten op onroerend goed.

Let op! Roerende en onroerende goederen worden apart geteld bij afstammelingen in rechte lijn en tussen echtgenoten. Dat heet de Vlaamse splitting. Iedere erfgenaam kan tot 50.000 euro roerende goederen heffen aan 3% erfbelasting.

Een erfenis in niet-rechte lijn

Tussen broers en zussen – en ooms, tantes, neven en nichten- gelden er andere tarieven. Hier liggen de percentages stukken hoger. In het Vlaamse Gewest gelden volgende tarieven per erfgenaam:

Alle andere personen
Schijf in euro Tussen broers en zussen, in % Ooms, tantes, neven, nichten en anderen, in %
0,01 tot 75.000 30 45
75.000,01 tot 125.000 55 55
Boven 125.000 65 65

Erf je een woning ter waarde van 200.000 euro van je broer? Dan betaal je dus volgende successierechten:
Schijf 1: 75.000 x 0,30 = 22.500 euro
Schijf 2: 50.000 x 0,55 = 27.500 euro
Schijf 3: 75.000 x 0,65 = 48.750 euro
Totaal: 98.750 euro

Aangifte

De erfgenamen zijn verplicht om een aangifte in te dienen bij de belastingdienst. Dit kun je volledig zelf doen. Bij eventuele vragen kan een notaris advies verstrekken of de aangifte in jouw plaats doen. Let wel, de aangifte moet binnen de 4 maanden na het overlijden ingediend zijn. Als je financiële situatie het tijdelijk of permanent niet toelaat om de verschuldigde belasting in één keer te betalen, kun je onder bepaalde voorwaarden een afbetalingsplan bekomen.

Meer informatie over een woning erven of schenken, lees je hier!

Auteur: EM

Share.