Creas

Over Creas

CREAS Bedrijfsvastgoed is gevestigd in Gent en ondersteunt en begeleidt u bij het commercialiseren van bedrijfsmatig vastgoed. Van bij de start in mei 2001, heeft CREAS Bedrijfsvastgoed, ervoor gekozen om enkel te bemiddelen bij bedrijfsvastgoed. Niet meteen de makkelijkste weg, want bedrijfsvastgoed en –makelaardij vergt kennis en specialisatie.  Naast bemiddeling kan u ook beroep doen op onze diensten van consultant. Zo kunnen wij bij specifieke huisvestingsvraagstukken gericht de markt screenen en gericht op zoek gaan naar uw ideaal bedrijfspand.Daarnaast biedt CREAS Bedrijfsvastgoed ook diensten aan van waardebepaling van bedrijfsvastgoed. Hebt u een schatting nodig van uw bedrijfspand voor de bank of een schatting voor uw boekhouding? Dan kan u bij ons terecht. U vult de gegevens in via het formulier op deze website en wij maken u een offerte over voor de waarbepaling ervan. Onze goede relatie begint met een constructief gesprek waarin wij uw verwachtingen bespreken. Uiteraard staat u hierbij centraal. Onze medewerkers geven u tijdens dat gesprek al heel wat nuttige informatie.Tijdens of kort na dat gesprek bereiden wij een prijsraming voor. Een juiste prijs is immers van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht. Bij een akkoord over de prijs bespreken wij verder met u onze opdracht. Wij werken steeds met geschreven opdrachten die op maat worden geredigeerd. De basis is een “no cure no pay”-principe.Standaard wordt de nodige publiciteit voorzien. Dit zowel op de locatie zelf als via het internet en/of de geschreven media. Wij verrichten de nodige opzoekingen en stellen een degelijk commercieel dossier samen. Voor specifieke dossiers ondernemen we gerichte acties zoals onder andere het opzetten van een mailing. CREAS Bedrijfsvastgoed zorgt daarbij voor: Een continue rapportering naar de opdrachtgevers. Een volledige beheersing van uw dossier. Op die manier kunnen wij potentiële kandidaten perfect informeren en bijstaan bij eventuele bezoeken.Een grondige beheersing van uw dossier is eveneens van groot belang bij de begeleiding van de onderhandelingen. Bij het finaliseren van uw vastgoedtransactie redigeren wij de nodige documenten. Denken we hierbij aan een verkoops- of huurovereenkomst.