TERVIA'S

Over TERVIA'S

TERVIA’S ontwikkelt uw leefomgeving voor nu en de toekomst. Het richt zich hierbij hoofdzakelijk op twee types van ontwikkeling: (1) KMO/RETAIL (werkomgeving) en (2) RESIDENTIEEL (woonomgeving). TERVIA’S gaat hierbij veel verder dan louter en alleen de realisatie van een vastgoedproject. Het creëren van een 'kwaliteitsvolle'​ en 'future proof'​ woon- en werkomgeving staat centraal en wordt mede ondersteund d.m.v. doordachte dienstverlening op maat van de eindgebruiker. TERVIA’S kijkt hierbij steeds over de projectgrenzen heen en streeft er naar een meerwaarde te creëren voor de buurt. TERVIA’S staat voor kwaliteit zowel in haar vastgoedontwikkeling als in haar dienstverlening. Dit is de beste garantie om de beloofde leefomgeving in de toekomst te waarborgen. TERVIA’S gaat ook een stapje verder door het bouwproces van zijn vastgoedproejcten in eigen hand te houden. Onder de noemer van DuraConstruct worden het kwaliteitsniveau en de visie die TERVIA’S in elk vastgoedproject vooropstellen, in-house gecoördineerd en gegarandeerd. Waarvoor kan je bij ons terecht: - U zoekt een grond/pand voor aankoop of huur in één van onze huidige projecten- U heeft een bouwgrond en wenst deze te verkopen in functie van een projectbouw- U heeft een KMO-gebouw of –grond en wenst deze te verkopen in functie van een projectbouw